CTA dashboard; een speciale opmerking per 15 december 2020. In verband met de door de Overheid en diverse organisaties genomen maatregelen in verband met de Covid 19 pandemie, waren er beperkte inspecties mogelijk in 2020. Hierdoor is een update van de dashboard niet goed mogelijk. Verder dient opgemerkt te worden dat het Stadhuis gedurende 2020 vervangen is, als zetel van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, door “Kas di Korte” aan de Dominico F. Don Martina Boulevard te Nieuwe Haven.

Toezicht Arrestantenzorg Curaçao

Personen die gearresteerd zijn hebben te allen tijde recht op:

  • veilige omgeving
  • voldoende schoon drinkwater
  • voldoende te eten
  • toegang tot sanitaire voorzieningen
  • rechtsbijstand
  • medische verzorging
  • vrijwaring van lichamelijke en geestelijke mishandeling

De Commissie Monitoring & Toezicht Politiecellen houdt toezicht op een correcte behandeling van de arrestant.

Iedereen die vindt dat hij of zij bij aanhouding, vervoer of insluiting niet goed behandeld wordt (of behandeld is) kan een klacht indienen. Daartoe heeft de Commissie Monitoring & Toezicht Politiecellen een klachtenprocedure ingesteld. Zij onderzoekt de klacht en wanneer de klacht gegrond is beveelt zij de Minister van Justitie maatregelen aan om herhaling te voorkomen.

De Commissie gebruikt de afkorting CTA-CW (Commissie Toezicht Arrestantenzorg Curaçao)