Rapportages van de Commissie

Eén van de taken van de Commissie is het periodiek verslag uitbrengen aan de Minister van Justitie.

Kwartaal rapport

Ieder kwartaal rapporteert de commissie de voortgang van haar werkzaamheden aan de Minister van Justitie.

Inspectierapport

Na een inspectieronde maakt de commissie een rapport op met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. In dit rapport wordt aangegeven of de arrestantenzorg op die punten voldoet aan de criteria die hiervoor gelden, danwel of bepaalde zaken nog niet volledig aan de normen voldoen.

Publicatie van rapporten

De verschillende rapportages zullen na een bepaalde termijn, waar nodig in geanonimiseerde vorm, op de website van de commissie worden geplaatst.

Op deze pagina zullen deze openbare verslagen te downloaden zijn.