Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over uw behandeling na ingesloten te zijn door politie in politiecellen of terwijl u zich in jeugddetentie bij Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC), verslaafdenopvang (Brasami) of in vreemdelingenbewaring bevindt of bevond?

Hier beneden vindt u een link naar de klachenprocedure en kunt u het klachtenformulier invullen.

Klachtenformulier

Naam klager/ingeslotene

Geboortedatum

Permanent adres

Verblijvende in

Persoon/instantie tegen wie de klacht is gericht

Functie persoon (indien persoon)

Onderwerp van de klacht

Omschrijving van de klacht (indien nodig extra documenten toevoegen)

Eventuele bewijsstukken
Datum van de klacht

Contactgegevens klager
Email:

Tel:


Ten behoeve van de indiening van deze klacht heeft klager bijstand ontvangen van:

Naam van de persoon

Functie

Contactgegevens
Email:

Tel: