Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over uw behandeling na ingesloten te zijn door politie in politiecellen of terwijl u zich in jeugddetentie bij Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC), verslaafdenopvang (Brasami) of in vreemdelingenbewaring bevindt of bevond?

Hier beneden vindt u een link naar de klachenprocedure en kunt u het klachtenformulier invullen.

Klachtenformulier

  Naam klager/ingeslotene

  Geboortedatum

  Permanent adres

  Verblijvende in

  Persoon/instantie tegen wie de klacht is gericht

  Functie persoon (indien persoon)

  Onderwerp van de klacht

  Omschrijving van de klacht (indien nodig extra documenten toevoegen)

  Eventuele bewijsstukken

  Datum van de klacht

  Contactgegevens klager

  Email:

  Tel:


  Ten behoeve van de indiening van deze klacht heeft klager bijstand ontvangen van:

  Naam van de persoon

  Functie

  Contactgegevens

  Email:

  Tel:


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]