CTA-CW Stand van zaken

Insluiting in Politiecellen, Vreemdelingenbarakken, Brasami en JJIC

Stand van zaken – 18 dec. 2019

De hier geplaatste dashboard ’Stand van zaken insluiting in Politiecellen, Vreemdelingenbarakken, Brasami, en JJIC’ geeft een globaal overzicht weer van de bevindingen van CTA-CW. De stand van zaken is verdeeld in de hoofdcategorieën: Huisvesting, Veiligheid, Verzorging en Bejegening. De dashboard is gebaseerd op de inspectiebezoeken van CTA-CW. Niet alle resultaten van de inspectiebezoeken kunnen gepubliceerd worden maar hetgeen wel gepubliceerd kan worden is te vinden in de inspectierapporten op deze website. De dashboard zal regelmatig, minimaal om de zes maanden, geüpdate worden om hopelijk verbeteringen aan te geven.