Commissie Toezicht Arrstantenzorg Curacao publiceert  (3) inspectierapporten. Het betreft de inspectie van de toestand in vreemdelingenbarakken in februari 2020, de inspectie van de onderbrenging van de ongedocumenteerden in Huisblok 1 door de covid-maatregelen en de inspectie van de vreemdelingenbarakken in gebruik als politiecellen, juli 2020