Publicatie inspectierapporten

Commissie Toezicht Arrstantenzorg Curacao publiceert  (3) inspectierapporten. Het betreft de inspectie van de toestand in vreemdelingenbarakken in februari 2020, de inspectie van de onderbrenging van de ongedocumenteerden in Huisblok 1 door de covid-maatregelen en de inspectie van de vreemdelingenbarakken in gebruik als politiecellen, juli 2020