Commissie Monitoring & Toezicht Politiecellen Curaçao officieel van start met haar toezichtstaak

Aug 23, 2016

PERSBERICHT

Minister van Justitie, de heer mr. Nelson Navarro, heeft vorig jaar bij landsbesluit de Commissie Monitoring en Toezicht Politiecellen ingesteld, kortweg genoemd Commissie Toezicht Arrestantenzorg.
De commissie heeft als taak meegekregen toezicht te houden op de detentiesituatie van arrestanten in politiecellen te Barber, Rio Canario en Blok 1 (in de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), van minderjarigen opgesloten in de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC), van strafrechtelijk geplaatsten in de verslavingskliniek Brasami en van de personen die in bewaring zijn in de illegalenbarakken.

De installatie van deze commissie is een van de maatregelen die het ministerie van Justitie heeft getroffen, om de zorg die aan arrestanten wordt gegeven, te verbeteren.

Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de dood van een arrestant in een politiecel enige tijd terug, heeft aangetoond dat er ernstige tekortkomingen zijn in de detentie situatie in de politiecellen. Het onderzoeksrapport bevat tal van aanbevelingen om de arrestantenzorg te verbeteren. Het betreft de zorg aan personen in voorarrest en die onder de directe verantwoordelijkheid vallen van de politie.

De commissie heeft tot taak gekregen om toezicht te houden op de zorg aan de arrestanten. Deze taak wordt middels inspectiebezoeken uitgevoerd. Tijdens de inspectiebezoeken wordt er gekeken naar de materiële omstandigheden, de veiligheid van de arrestant en de geboden zorg. Tijdens elke inspectie wordt tevens gesproken met tenminste twee gedetineerden.

De commissie heeft ook tot taak klachten van een arrestant in behandeling te nemen. De klacht kan betrekking hebben op de behandeling vanaf de aanhouding, het transport tot de insluiting in een politiecel. De klachtmogelijkheid is eveneens geldig voor iemand die in JJIC of Brasami is opgesloten.

Met de lancering van haar website, op vrijdag 26 augustus 2016, om 15.00 uur, geeft de commissie het officiële startsein voor haar werkzaamheden.

Op de website is alle informatie beschikbaar voor een arrestant en/of geïnteresseerden.

De website draagt de naam: www.toezichtarrestantenzorg.cw